Zambiasamarbetet

Kungsholmens gymnasium har sedan 1999 ett samarbete med tre skolor i Zambia: Hillcrest Technical High School i LivingstoneChinika High School i Lusaka och Monze Boarding High School i Monze, Zambia.

Syftet med samarbetet är att:

  • stärka och utveckla det internationella perspektivet i skolornas verksamhet.
  • ge elever och personal möjlighet att tillsammans med skolorna i Zambia och Sverige arbeta med frågor som rör hållbar utveckling, global hälsa och mänskliga rättigheter.
  • ge lärare från skolorna i Zambia och Sverige möjlighet att tillsammans utveckla sin undervisning.
  • öka kunskapen bland elever och personal om läget i Afrika och Europa.
  • främja möten över kulturgränser för att lära sig mer om sig själv och andra.
  • främja samarbete mellan olika program och sektioner inom Kungsholmens gymnasium.

Lärdom om oss och andra

Genom kontakter och möten mellan elever, lärare, skolledare och övrig personal från de olika skolorna lär vi om varandra, varandras kulturer och samhällen samt om oss själva. Dessa kunskaper och erfarenheter sprids till andra inom och utanför skolan. Samarbetet ger också möjlighet att föra in globala utvecklingsfrågor i undervisningen. Det har dessutom gett elever och lärare från Sverige och Zambia tillfälle att mötas och skapa möjligheter för fortsatt engagemang i internationella frågor och hållbar utveckling i en alltmer globaliserad värld.

På Kungsholmens gymnasium kan elever som är intresserade av medicin, hälsa och utvecklingsfrågor ur ett globalt perspektiv välja programspecialisering och gymnasiearbete med inriktningen Global Health and Development. Samarbetet med Zambia är en viktig förutsättning för denna inriktning.

För de elever som genom åren fått möjlighet att besöka Zambia och vara tillsammans med zambiska ungdomar och vuxna i Livingstone, Monze och Lusaka, har upplevelsen inte bara blivit ett minne för livet. Den har också gett nya perspektiv, kunskaper och fördjupad förståelse för utvecklingsfrågor och kulturskillnader. Vid besöken i Zambia bor vi som gäster i zambiska värdfamiljer, deltar i skolarbetet och gör studiebesök.

Nya perspektiv och möten

De svenska eleverna i Zambia kan göra studier och samla in fakta som de använder för att genomföra sina fördjupningsarbeten. För flera av eleverna som besökt Zambia har följden blivit att de valt att på något sätt ägna sig åt utvecklingsfrågor i sina fortsatta studier eller på sin fritid.

Lärarna i projektet har kunnat föra in nya perspektiv och moment, till exempel kring utvecklingsfrågor i undervisningen. Även övriga i Kungsholmens personal har fått ökat engagemang och kompetensutveckling kring internationellt utvecklingssamarbete.

Mötena mellan svenskar och zambier har varit ömsesidigt utmanande, givande, lärorika, glädjefyllda och ibland problematiska. Genom dessa möten har man tvingats se sig själv, andra och den värld vi delar i nya perspektiv. Hela samarbetet bygger på idén att spridning av erfarenheter sker långsiktigt och hållbart – som ringar på vattnet – genom att de människor som har tagit del påverkas på mer än ett ytligt och kortvarigt sätt. I mötet med andra sprids dessa erfarenheter.

Elevförening sprider kunskap

På Kungsholmen finns en elevförening kallad Zambia Group, vars främsta verksamhet är att sprida kunskap om Zambia och människors levnadsvillkor där, samt att samla in pengar till stöd för behövande elever på våra vänskolor. Hittills har elever och lärare på Kungsholmen kunnat sponsra hundratals elever på Hillcrest, Monze och Chinika i deras studier genom insamlingar, stödgalor och kakförsäljning på skolan.

Prisbelönat samarbete

Zambiasamarbetet fick pris i december 2008 (pdf) från Föreningen för Utvecklingsfrågor för goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd.

Kontaktpersoner

Håkan Olsson, projektansvarig, lärare i historia och religionskunskap på Kungsholmens Gymnasium, hakan.olsson@edu.stockholm.se

Mr. Msoni, Head at Chinika High School and Project Co-ordinator.

Mr. Amos Makasa, Head at Hillcrest Technical High School, amakasa1@yahoo.com

Dela:
Kategorier: