Till innehåll på sidan

Bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld

Skolans visioner och mål för våra elever. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga med sin kunskap och sin fortsatta utveckling när de är färdiga med sin utbildning hos oss.

Våra elever förändras genom den kunskap de skaffar sig. De har förmågan att tänka självständigt, kritiskt och kan reflektera.

Våra elever kan också tolka frågor ur samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv och de vet att perspektiven befruktar varandra.

Våra elever vet att bildning är både livslång och livsvid.

Våra elever går ut i världen med kunskaper och verktyg för att aktivt kunna påverka samhällets utveckling i en långsiktigt hållbar riktning. De förstår hur egna och andras handlingar har betydelse i ett globalt sammanhang. Vi erbjuder en miljö med ungdomar och personal från många olika kulturer vilket bidrar till förståelse för mångfaldens betydelse.

Dela:
Kategorier: