Till innehåll på sidan

De bästa förutsättningarna för ett aktivt lärande

Vi satsar på att skapa de bästa förutsättningarna för ett aktivt lärande. Våra elever är med och påverkar sin studiesituation i de olika kurserna, genom klassråd, programråd och skolkonferens. Elevkåren har en stark ställning på skolan och samarbetar med skolledningen i utvecklingsfrågor samt arbetar för elevdemokrati, elevföreningar och aktiviteter på skolan.

Undervisningen är av mycket hög kvalitet och ger eleverna möjligheter att utvecklas genom många kontakter inom och utom skolan. Eleverna blir på så sätt väl rustade för fortsatta studier på universitet och högskolor både i Sverige och i övriga världen.

Dela:
Kategorier: