Tillgänglighet

Kungsholmens gymnasium / Stockholms musikgymnasium är tillgänglighetsanpassad enligt nivå 2. Detta innebär att lokaler som expedition, vaktmästeri, aula/samlingssal, idrottslokaler, matsal samt parkering och gångvägar är tillgänglighetsanpassade. Skolan är utrustad med hiss och toalett för rörelsehindrad.

Om du som ska besöka skolan vill veta mer om hur Kungsholmens gymnasium är tillgänglighetsanpassad, vänligen kontakta expeditionen per mail funktion.kungsholmensgymnasium@edu.stockholm.se eller via telefon 08-508 380 00.

Dela: