Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 6

 • Skolans värdegrundsgrupp

  Värdegrundsgruppen jobbar med att förmedla allas lika värde och med att förebygga diskriminering.

  Konkret innebär det att bland annat arrangera föreläsningar och klassrumsdiskussioner om jämställdhet, etnisk och åldersdiskriminering, såväl som diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, religiös tillhörighet eller funktionsvari

 • Ordningsregler

  Årligen beslutas skolans ordningsregler i samband med elever i skolkonferensen. Som elev är du skyldig att känna till och följa dom.

  • Vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö.
  • Vi medverkar alla till en lärande miljö.
  • Vi behandlar varandra på ett trevligt och respektfullt sätt.
 • Tillgänglighet

  Tillgänglighet för våra elever är viktigt för oss. Därför är Kungsholmens gymnasium / Stockholms musikgymnasium tillgänglighetsanpassad enligt nivå 2.

  Kungsholmens gymnasium / Stockholms musikgymnasium är tillgänglighetsanpassad enligt nivå 2. Detta innebär att lokaler som expedition, vaktmästeri, aula/samlingssal, idrottslokaler, matsal samt parkering och gångvägar är tillgänglighetsanpassade.

  Kategorier:
 • Information, dokument och gemenskap

  Den starka gemenskap och engagemang som finns bland eleverna är någonting som verkligen förgyller mångas tid här på Kungsholmens gymnasium.