Stipendier och fonder

Under din gymnasietid på Kungsholmens gymnasium finns olika stipendier och fondmedel att söka.

Charlotte Weintraub, kurator, är ansvarig för stipendieinformationen på skolan.

De olika stipendierna har olika ansökningstider. När det är aktuellt att söka visst stipendium så annonseras det på skolplattformen och på anslagstavlan vid kurators rum. 

Eftersom det är många som söker så måste du som elev i möjligaste mån själv läsa igenom anvisningar, fylla i och skicka blanketter. Om du därefter har frågor kring stipendieansökningen så kontakta Charlotte Weintraub.

Observera att det endast är vissa stipendier som kurator informerar om. Det är fonder och stipendier i Stockholms Stad samt vissa övriga fonder.

På Stockholms Stads stifelsesida (annan webbsida) kan du hitta information om deras fonder samt ansökningsblanketter med anvisningar.

Det finns fonder alla kan söka samt behovsprövade fonder, det vill säga fonder där din ansökan blir prövad utifrån dina föräldrars ekonomi, som i det fallet ska ligga på sådan nivå att man har rätt att få försörjningsstöd från socialtjänsten. Du måste titta igenom de fonder som finns, se om du kan söka, fylla i blanketten noggrant och motivera ditt behov. Har du uppgifter eller intyg som styrker det du skriver så skicka med dem.

På skolplattformen under Elevhälsa finns en förteckning med övriga fonder och stiftelser som kurator har hand om. De flesta av dessa har ansökningstid under våren. Alla dessa fonder söker du utifrån dina föräldrars ekonomi. Det är inte nödvändigt att motivera varför du söker mer än att redogöra för ekonomin, men om du har särskilda skäl så skriv ner dem. Ansökningsblanketter, beskrivning av fonderna med mera hittar du på respektive fonds webbplats.

På skolplattformen hittar du även tips om hur du hittar stipendier som kuratorn inte informerar om.

Rotary-stipendium

Stockholms Västra Rotaryklubb har instiftat ett behovsprövat stipendium specifikt för elever på Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium. Stipendiets syfte är att möjliggöra för elever med svår ekonomisk situation att genomföra sin gymnasieutbildning.

Med svår ekonomisk situation menas den ekonomiska nivån för att få försörjningsstöd via Socialtjänsten. Den ekonomiska situationen kommer att utredas av kurator på skolan.
Högsta möjliga belopp att erhålla är 2000 kronor. Stipendiet kan endast erhållas en gång under utbildningstiden.

Du kan söka för kostnader som är direkt skolrelaterade, till exempel för lexikon, miniräknare eller bidrag till studieresa.
 

Dela: