Till innehåll på sidan

Stipendier och fonder

Under din gymnasietid på Kungsholmens gymnasium finns olika stipendier och fondmedel att söka.

Charlotte Weintraub, kurator, är ansvarig för stipendieinformationen på skolan.

De olika stipendierna har olika ansökningstider. När det är aktuellt att söka ett stipendium så annonseras det på skolplattformen och på anslagstavlan vid kurators rum. 

Eftersom det är många som söker så måste du som elev i möjligaste mån själv läsa igenom anvisningar, fylla i och skicka blanketter.

Kurator informerar om fonder och stipendier i Stockholms stad samt vissa utvalda övriga fonder.

Det finns fonder som alla kan söka samt behovsprövade fonder, det vill säga fonder där din ansökan blir prövad utifrån dina föräldrars ekonomi, som i det fallet ska ligga på en sådan nivå att din familj har rätt att få försörjningsstöd från socialtjänsten. Du måste titta igenom de fonder som finns, se om du kan söka dom, fylla i blanketten noggrant och motivera ditt behov. Har du uppgifter eller intyg som styrker det du skriver så skicka med dem.

På skolplattformen under Elevhälsa finns en förteckning med övriga fonder och stiftelser som kurator har hand om. De flesta av dessa har ansökningstid under våren. Alla dessa fonder söker du utifrån dina föräldrars ekonomi. Det är inte nödvändigt att motivera varför du söker mer än att redogöra för ekonomin, men om du har särskilda skäl så skriv ner dem. Ansökningsblanketter, beskrivning av fonderna med mera hittar du på respektive fonds webbplats.

På skolplattformen hittar du också tips om hur du kan hitta stipendier på egen hand. 

Hämta ansökningsblanketter för att söka till stipendier som erbjuds av Stockholm stad (annan webbplats).

Vid frågor om stipendieansökningar

Charlotte Weintraub
skolkurator

E-post: charlotte.weintraub@edu.stockholm.se
Telefon: 076-123 80 38

Rotary-stipendium

Stockholms Västra Rotaryklubb har instiftat ett behovsprövat stipendium specifikt för elever på Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium. Stipendiets syfte är att möjliggöra för elever med svår ekonomisk situation att genomföra sin gymnasieutbildning.

Med svår ekonomisk situation menas den ekonomiska nivån för att få försörjningsstöd via Socialtjänsten. Den ekonomiska situationen kommer att utredas av kurator på skolan.
Högsta möjliga belopp att erhålla är 2000 kronor. Stipendiet kan endast erhållas en gång under utbildningstiden.

Du kan söka för kostnader som är direkt skolrelaterade, till exempel för lexikon, miniräknare eller bidrag till studieresa.
 

Dela: