Till innehåll på sidan

Språkintroduktionsprogrammet

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är mellan 16 och 20 år och som vill läsa vidare på gymnasiet, men som saknar vissa språk- eller ämneskunskaper.

Du måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret du fyller 20 år. Om du är asylsökande eller vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan du fyllt 18 år.

Utveckla dina kunskaper och förbered dig inför framtidens utmaningar!

Språket är ett av våra viktigaste redskap och det är en stor fördel, både i dina framtida studier och i ditt framtida yrkesliv, att kunna kommunicera korrekt och avslappnat på svenska och engelska, och vi vill därför ge dig de bästa möjligheterna för att stärka dina språkkunskaper.

Förutom språk har du även möjlighet att läsa grundskolekurser i matematik, samhällskunskap, naturkunskap, bild och idrott.

När du väljer språkintroduktion på Kungsholmens gymnasium väljer du att studera på en skola som är präglad av mångfald och tolerans. Du väljer en skola med ett rikt idrotts- och föreningsliv, och med en spännande internationell miljö där många av eleverna pratar engelska i korridoren och körelever som övar på att sjunga.

Som elev på språkintroduktionsprogrammet så får du ett individuellt schema med hänsyn till dina tidigare betyg, och du läser kurser i skolans egna klassrum tillsammans med lärare som också undervisar på skolans andra program. Du lånar även en dator och får kunskap i hur du använder den.

Din utbildning pågår under cirka 1 till 3 år och du får då möjlighet att läsa alla de ämnen som du behöver för att kunna studera vidare på gymnasiet.

Dela: