Specialiseringskurser

Som avslutning på gymnasiestudierna kan du som går på det naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmet på svenska- eller internationella sektionen välja bland olika specialiseringskurser där alla innebär samarbete över ämnesgränser och fördjupning utifrån utbildningens examensmål.

En del kurser är även tvärvetenskapliga där samhälls- och naturelever läser tillsammans. Gymnasiearbetet görs inom ramen för specialiseringskurserna. Det finns en mängd spännande kurser att välja mellan! Utlandsresor inom ramen för specialiseringskurserna erbjuds också. För dig som går det humanistiska programmet är specialiseringskursen redan bestämd och inkluderar en resa till Rom.

Dela: