Till innehåll på sidan

Vad gör vi skolsköterskor?

Vi, Siri Carell och Ulrika Ström, arbetar framförallt hälsofrämjande, förebyggande och rådgivande. Vår uppgift är att följa din hälsa och utveckling under din skolgång. Till oss är du välkommen med frågor och funderingar som kan handla om din fysiska eller psykiska hälsa. Det kan handla om stress, sömnbesvär, livsstilsfrågor, allmän oro eller annat som kan påverka din hälsa och därmed din skolsituation.

Vi har tystnadsplikt men också anmälningsplikt. För dig som elev innebär det att om vi blir väldigt oroliga för din hälsa kontaktar vi dina vårdnadshavare om du är omyndig. Ingen kontakt tas utan att samråda med dig först.

Om något händer på skolan och underskoltid är du alltid välkommen ner till oss skolsköterskor. Självklart kan vi hjälpa dig med lättare sjukvård, men om problemen snarare är av sjukvårdskaraktär hänvisar vi till husläkarmottagning eller vårdcentral. Om du är tveksam om du behöver ta kontakt med dessa kan du alltid fråga skolsköterskorna om råd.

Hälsosamtal

Under årskurs 1 kallas alla elever till ett hälsosamtal. Under skoltiden vill vi att du som elev ska lära dig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även hur du själv kan klara upp enkla sjukdomsproblem. En del hälsoproblem kanske man inte själv vet hur man ska ta itu med, det kan till exempel gälla huvudvärksbesvär, mat – eller sömnproblem. I samband med hälsosamtalen ber vi dig fylla i ett frågeformulär där vi efterfrågar olika uppgifter om din hälsa så att vi kan hjälpa dig om det är något som skulle kunna fungera bättre.

Vaccinationer

Vi erbjuder de elever som inte fått HPV vaccination (vaccin mot humant papillomvirus) eller annan vaccination som ingår i barnvaccinationsprogrammet att bli vaccinerade på skolan.

Siri Carell

Ansvarar för klasserna på Internationella sektionen samt Körklasserna.
Jag arbetar på skolan måndag – fredag.
Telefon: 076-123 80 40
E-post: siri.carell@edu.stockholm.se
Öppen mottagning: tisdagar och fredagar klockan 11:00 – 12:00. 

Ulrika Ström

Ansvarar för klasserna på Svenska sektionen samt Språkintroduktionsklasserna.
Jag arbetar på skolan måndag – fredag.
Telefon: 076-123 80 41
E-post: ulrika.strom@edu.stockholm.se
Öppen mottagning: måndagar, onsdagar och torsdagar klockan 11:00 – 12:00.

Tove Cedervall

Är skolläkare och arbetar på skolan en dag varannan vecka. Tid bokas via skolsköterskan.

Dela:
Kategorier: