Vad gör vi skolsköterskor?

Vi, Siri Carell och Lovisa Norlin, arbetar framförallt med förebyggande hälsofrämjande och rådgivande. Vi har tystnadsplikt men också anmälningsplikt. För dig som elev innebär det att om vi blir väldigt oroliga för din hälsa kontaktar vi dina föräldrar om du är omyndig. Ingen kontakt tas utan att samråda med dig först.

Om något händer på skolan och under skoltid är du alltid välkommen ner till oss skolsköterskor. Självklart kan vi hjälpa dig med lättare sjukvård, men om problemen snarare är av sjukvårdskaraktär hänvisar vi till husläkarmottagning eller vårdcentral. Om du är tveksam om du behöver ta kontakt med dessa kan du alltid fråga skolsköterskorna om råd.

Hälsosamtal

Under årskurs 1 kallas alla elever till ett hälsosamtal. Under skoltiden vill vi att du som elev ska lära dig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår och även hur du själv kan klara upp enkla sjukdomsproblem. En del hälsoproblem kanske man inte själv upptäcker eller vet hur man ska ta itu med, det kan till exempel gälla huvudvärksbesvär, mat- eller sömnproblem. I samband med hälsosamtalen ber vi dig fylla i ett frågeformulär där vi efterfrågar olika uppgifter om din hälsa så att vi kan hjälpa dig om det är något som skulle kunna fungera bättre.

Från och med läsåret 16/17 kan man komplettera sin HPV-vaccination hos skolsköterskan

Siri Carell

Ansvarar för klasserna på Internationella sektionen samt Körklasserna.

Jag arbetar på skolan måndag–fredag.
Telefon 08-508 380 40
E-post: siri.carell@stockholm.se
Öppen mottagning: måndag, onsdag & fredag 11:00 – 12:00.

Tove Cedervall

Är skolläkare och arbetar på skolan en dag varannan vecka. Tid bokas via skolsköterskan.

Dela:
Kategorier: