Till innehåll på sidan

Skolans värdegrundsgrupp

Värdegrundsgruppen jobbar med att förmedla allas lika värde och med att förebygga diskriminering.

Konkret innebär det att bland annat arrangera föreläsningar och klassrumsdiskussioner om jämställdhet, etnisk och åldersdiskriminering, såväl som diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet, religiös tillhörighet eller funktionsvariation.

Vi består av elevrepresentanter, lärare från varje sektion, kuratorerna, rektor och biträdande rektorerna.

Eftersom att vi jobbar med förebyggande arbete tar vi gärna emot förslag på hur detta kan utvecklas. Om du har upplevt att du blivit kränkt eller diskriminerad, ska du istället vända dig till skolans Antimobbningsteam.

Dela:
Kategorier: