Till innehåll på sidan

Skola med anor från 1600-talet

Samma år som författaren och översättaren Maria Gustava Gyllenstierna samt naturfilosofen Anna Baynard föddes grundades också Kungsholmens gymnasium. Här kan du läsa mer om skolans historik.

Skolans första föregångare, Ulrika Eleonora skola, grundades 1672 i samband med att befolkningen i Stockholm expanderade snabbt. Skolbyggnaden brann dock ner redan 1679, och under de följande åren var skolans verksamhet mycket begränsad eller till och med nedlagd.  Mellan 1701 och 1868 disponerade Kungsholmsskolan huset vid Garvargatan nummer 4 och nummer 6, och under tiden bytte skolan namn till Kungsholmens lägre elementarläroverk.

1842 beslutade Sveriges Riksdag om inrättande av den obligatoriska folkskolan. För Kungsholmens församling, som var fattig, innebar det att man först 1867 organiserade en egen folkskola med lärare utbildade vid seminarium, och därmed lades det lägre elementarläroverket ner vid mitten av vårterminen 1868.

År 1904 beslöt Stockholms fullmäktige att bevilja ett anslag på 882.000 kronor för att bygga en fyravånings läroverksbyggnad på Hantverkargatan. Georg Ringström uppdrogs att utföra nybyggnadsritningar, och 1907 stod den nya, nuvarande skolbyggnaden färdig. Den invigdes högtidligen den första februari 1908 i närvaro av kung Gustav V, kronprins Gustav Adolf, kronprinsessan Margareta och prins Eugen.

Den första juli 1929 blev skolan ett högre allmänt läroverk med gymnasium. Officiellt hette det Högre allmänna läroverket å Kungsholmen.

1968 avskaffades studentexamen i Sverige och en gymnasieskola för alla infördes. Från 1970 till 1984 hette skolan Kungsholmens gymnasium, och efter den första juli 1984, då Adolf Fredriks gymnasieklasser flyttats till Kungsholmen – Kungsholmens Gymnasium/Stockholms Musikgymnasium.

Fakta tagna ur boken "Kungsholmens gymnasium /Stockholms Musikgymnasium – en pigg hundraåring". Redaktör John Toler

Dela:
Kategorier: