Till innehåll på sidan

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet låter dig undersöka hur både individer och samhällen, på lokal och global nivå, utvecklas genom möten. Du utvecklar dessutom kunskap om samband mellan historia och nutid.

 

Inriktning samhällsvetenskap

Programblad för samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhällsvetenskap (pdf, 75kB).

Vi formas av våra möten! Men hur skall vi förstå den väv av händelser som utgör dessa möten? Hur kan vi närma oss spåren av historiska samhällen? Vilka bilder av människan har funnits och finns idag? Hur ser vi samband mellan det historiska och det nutida? Och vad är människan, som försöker förstå sin värld, som försöker se sig själv och skapa en värld av mening?

Dessa frågor utgör en central del av samhällsvetenskapsprogrammet vid Kungsholmens gymnasium. Vi värjer inte för svårigheten i att möta dessa frågor utan ser snarare en möjlighet i att på allvar möta komplexiteten i världen – istället för att blunda för den. Det är endast genom att anta denna utmaning som vi kan bli seende, tänkande och få en fördjupad förmåga att analysera det samhälle vi lever i och den historia som fortfarande formar oss.

Programfördjupning (300 poäng)

 • Engelska 7
 • Psykologi 2
 • Filosofi 2
 • Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering

 

Körsångsprofil

 

Programblad för samhällsvetenskapsprogrammet, körsångsprofil (pdf, 74kB).

Vi erbjuder dig en högklassig sång- och musikutbildning i kombination med samhällsvetenskap. Du får goda förkunskaper för vidare studier inom samhällsvetenskap eller humaniora, samtidigt som du blir en duktig körsångare med en unik erfarenhet av professionell musik.

Musikundervisningen upptar fyra till fem timmar per vecka och består till större delen av körsång, men utrymme ges även åt musikteori och musikhistoria. Här utgör varje klass en kör som flera gånger per termin framträder med konserter såväl inrikes som utrikes.

Repertoaren är blandad – såväl klassisk som modern musik framförs. Du får möta, uppleva, utföra och analysera verk från olika genrer och epoker i musikhistorien.
Musikgymnasiet har haft upprepade framgångar och vunnit flera prestigefyllda priser i körtävlingar.

För att kunna söka till våra program med körinriktning måste du göra ett antagningsprov.
När du har gjort din ansökan via gymnasieantagningen kommer du att få en kallelse till antagningsprov. Läs mer om antagninsprovet här.

Programfördjupning (300 poäng)

 • Ensemble med körsång
 • Körsång 2
   

The Social Science Programme, English Language Social Science Branch

For information in English please visit the International Section's Social Science Programme Page.

Programblad för The Social Science Programme, English Language Social Science Branch (pdf, 75kB).

 

Detta studieprogram följer kursplanen för det svenska samhällsvetenskapsprogrammet i lätt modifierad version och med engelska som undervisningsspråk för att möjliggöra studier av fler internationella aspekter.
Vänligen observera att Engelskspråkiga Samhällsvetenskapsprogrammet (EN) listas som separat alternativ på gymnasieantagningen och att du måste ha betyg i svenska från årskurs 9 för att vara behörig till utbildningen.

Programfördjupning (300 poäng)

 • English 7
 • Psychology 2
 • Philosophy 2
 • Social Science Specialisation Course
   

Ansökan

Du ansöker till oss via gymnasieantagningen (annan webbplats). Mer information får du av studie- och yrkesvägledaren på den grundskola du går på.
Du som för närvarande inte går i svensk skola kan hämta ett ansökningsformulär här (pdf, 44kB). Betygs- och närvarodokument från icke svenska skolor bifogas, övrig relevant information som bilaga i ett brev. 

Dela: