Viktig information under din skolgång och skolstart

Filerna på denna sida flyttas till och kommer att finnas tillgängliga på Skolplattformen

Introduktion

Introduktionsbroschyr (pdf) (Svenska Sektionen & Körsektionen) gäller läsår 2017/2018
Introduction brochure (pdf) (International Section) Academic Year 2017 / 2018

Dela: