Till innehåll på sidan

Ordningsregler

Årligen beslutas skolans ordningsregler i samband med elever i skolkonferensen. Som elev är du skyldig att känna till och följa dom.

  • Vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö.
  • Vi medverkar alla till en lärande miljö.
  • Vi behandlar varandra på ett trevligt och respektfullt sätt.
  • Vi respekterar akademisk hederlighet. Därför accepteras inte fusk och plagiat.
  • Vi kommer i tid till lektioner och andra möten.
  • I enlighet med svensk lag är skolan rökfri, drogfri och alkoholfri arbetsplats.
  • Mobiltelefon och dator används under lektionstid i pedagogiskt syfte.
  • Vi tar hänsyn till de särskilda förhållningsregler som ställs i speciella utrymmen, till exempel matsal, bibliotek, laborationssalar.
  • Sociala medier används respektfullt och med hänsyn till andras integritet och skolans värdegrund. Bilder på personal/elever publiceras enbart med personernas medgivande.
Dela: