Ordningsregler

  • Vi tar ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö.
  • Vi bidrar alla till en lärande miljö.
  • Vi behandlar varandra på ett trevligt och respektfullt sätt.
  • Vi respekterar akademisk hederlighet. Därför accepteras inte fusk och plagiat.
  • Vi kommer i tid till lektioner och andra möten.
  • I enlighet med svensk lag är skolan en rökfri, drogfri och alkoholfri arbetsplats.
  • Mobiler och dator används under lektionstid endast i pedagogiskt syfte.
  • Vi tar hänsyn till de särskilda krav som ställs i speciella utrymmen, till exempel matsal, bibliotek, laborationssalar etcetera.
Dela: