Mendel-Enk föreläste kring maskulinitetsnormer

Föreläsning om maskulinitetsnormer.

Som ett led i skolans värdegrundsarbete välkomnade vi Stephan Mendel-Enk, journalist och författare, till skolan. Mendel-Enk föreläste kring maskulinitetsnormer för våra elever i årskurs 3!

Dela:
Kategorier: