Ett Stockholm för alla

Under höstterminen deltog elevhälsoteamet, biblioteket, rektorer och ett antal lärare i en utbildning i HBTQ och normkritik. Utbildningen är framtagen av Stockholms stad för att stärka arbetet med att uppnå visionen om ett Stockholm för alla. För att stadens verksamheter ska vara för alla, behöver vi ha ett respektfullt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. 

Efter att ha genomgått utbildningen och presenterat en handlingsplan för verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete har elevhälsoteamet och biblioteket erhållit diplom som bevis för sin certifiering. 

Dela:
Kategorier: