Italienresenärerna åter!

Nu har humanisteleverna återvänt från Italien! Resan utgör den del av kursen Humanistisk specialisering som behandlar humanistiska frågeställningar och arbetsområden med Rom i olika tider som exempel. Under resan höll alla elever ett föredrag och efter kursen skrivs en vetenskaplig rapport utifrån en frågeställning som berör ett av eleven valt område. Fältstudieresan fördjupar även kunskaper i andra kurser som tillexempel Historia 2b och Latin- språk och kultur 2.

En intensiv och lärorik upplevelse!

Dela:
Kategorier: