Grattis Helene Stureborg till Årets Körledare 2017!

Helene Stureborg, dirigent och musiklärare på Kungsholmens gymnasium, har utsetts till Årets Körledare 2017 av Föreningen Sveriges Körledare samt Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik vid det årliga körledarkonventet som i år ägde rum i Umeå. Hon har belönats ur Rosenborg-Gehrmans och Föreningen Sveriges Körledares gemensamma stipendium med motiveringen att hon:

genom sin lärargärning i decennier har främjat körsången i Sverige. Hon har klokt och insiktsfullt vårdat, utvecklat och inspirerat sina körsångare och skapat motivation hos dem att nå högt ställda mål

Helene Stureborg, född år 1964, studerade kyrkomusik vid Stora Sköndal år 1983-1985. Därefter studerade hon vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm och avlade organistexamen 1989 samt diplom i kördirigering 1993. Lärare i dirigering var bland andra Gustav Sjökvist, Eric Ericson och Kjell Ingebretsen.

Parallellt med olika tjänster som organist (Högalids församling, Täby församling och Oscars församling) började Stureborg 1990 arbeta som musiklärare vid Stockholms Musikgymnasium. Under många år var hon huvuddirigent för den storslagna Luciakonserten i Globen som framfördes under åren 1990-2011.

År 1994 blev hon dirigent för Kongl. Teknologkören vid KTH i Stockholm och innehade denna post fram till vintern 2002. Kören vann priser i både Cork och Budapest.

Mellan 1996 och 2014 arbetade Helene Stureborg som timlärare i dirigering och ensembleledning vid Kungliga Musikhögskolan (KMH). År 2002 tog hon över dirigentskapet för Stockholms Musikgymnasiums Kammarkör (SMK), en välrenommerad ensemble vid Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium som under Stureborgs ledning vunnit ett antal priser och utmärkelser i Europa, bland annat i Marktoberdorf, Tours och Grand Prix i Maribor.

Stureborg anlitas kontinuerligt som repetitör för Radiokören och som coach och kursledare vid kör- och dirigentkurser i Sverige och utomlands.

År 2011 grundade Helene Stureborg sin egen kammarkör, Helene Stureborgs kammarkör, bestående till största del av före detta sångare ur SMK. Kören har vunnit körtävlingen i Cork, Irland, år 2016 och har anlitats som kör vid bl a Chess in Concert – Arena Tour, I Love Musicals (Jöback) Arena Tour, Ennio Morricone show i Stockholm och Köpenhamn och Hilding Rosenberg i Kassel. År 2017 deltog HSK i en körtävling ”Young Bohemia”, vilken de vann också.

Sedan år 2014 är Helene ledamot i Musikverkets konstnärliga råd.

 

Källor:

https://www.svd.se/hon-blev-arets-korledare-9p5x

http://www.korliv.se/allmant/arets-korledare-2017/

Dela:
Kategorier: