Kungligt pris till Kungsholmslärare

Vid Kungliga Vitterhetsakademins årssammankomst i Riddarhuset den 20 mars mottog Eva Schough Tarandi, lärare i latin, tyska och människans språk vid Kungsholmens gymnasium Vitterhetsakademins stora lärarpris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet för hennes insatser för de klassiska språken i en svår tid för dessa ämnen och inte minst för hennes arbete i den europeiska samarbetsorganisationen Euroclassica. 

Dela:
Kategorier: