Till innehåll på sidan

Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av naturvetenskap och nyfiken på att finna svar? Kunskap i naturvetenskap kan användas för att förstå och ta itu med komplexa frågor som rör människan och samhället.

Här utvecklar du ett vetenskapligt förhållningssätt och lär dig att se olika fenomen i ett helhetsperspektiv. Naturvetenskapsprogrammet är till för dig som vill ha en bred studieförberedande utbildning.

Inriktning naturvetenskap

Programblad för naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap (pdf, 73kB).

Programmet vänder sig till dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen, det vill säga matematik, fysik, kemi och biologi. Här utvecklar du din förmåga att förstå sammanhang och lösa naturvetenskapliga problemställningar. Du läser mer matematik än inom något annat program på gymnasiet.

Som avslutning på gymnasiestudierna läser du programfördjupningskursen Naturvetenskaplig specialisering som innehåller samarbete över ämnesgränser och fördjupning av de naturvetenskapliga ämnena.

Programfördjupning (200 poäng)

 • ​Engelska 7
 • Naturvetenskaplig specialisering
   

Körsångsprofil

Programblad för naturvetenskapsprogrammet, körsångsprofil (pdf, 74kB).

Utöver de examensmål som gäller för naturvetenskapsprogrammet ger utbildningen en grundläggande och fördjupad kunskap om körmusik. Du blir en duktig körsångare med en unik erfarenhet av professionell musik.

Musikundervisningen upptar fyra till fem timmar per vecka och består till större delen av körsång, men utrymme ges även åt musikteori och musikhistoria. Här utgör varje klass en kör som flera gånger per termin framträder med konserter såväl inrikes som utrikes.

Repertoaren är blandad – såväl klassisk som modern musik framförs. Du får möta, uppleva, utföra och analysera verk från olika genrer och epoker i musikhistorien.
Musikgymnasiet har haft upprepade framgångar och vunnit flera prestigefyllda priser i körtävlingar.

För att kunna söka till våra program med körinriktning måste du göra ett antagningsprov.
När du har gjort din ansökan via gymnasieantagningen kommer du att få en kallelse till antagningsprov. Läs mer om antagningsprovet här.

Programfördjupning (200 poäng)

 • Ensemble med körsång
   

The Natural Science Programme, English Language Natural Science Branch

For information in English please visit the International Section's Natural Science Programme Page.

Programblad för The Natural Science Programme, English Language Natural Science Branch (pdf, 74kB).

 

Detta studieprogram följer kursplanen för det svenska naturvetenskapsprogrammet i lätt modifierad version och med engelska som undervisningsspråk för att möjliggöra studier av fler internationella aspekter.
Vänligen observera att Engelskspråkiga Naturvetenskapsprogrammet (EN) listas som separat alternativ på gymnasieantagningen och att du måste ha betyg i svenska från årskurs 9 för att vara behörig till utbildningen.

Programfördjupning (200 poäng)

 • English 7
 • Natural Science Specialisation Course
   

Ansökan

Du ansöker till oss via gymnasieantagningen (annan webbplats). Mer information får du av studie- och yrkesvägledaren på den grundskola du går på.
Du som för närvarande inte går i svensk skola kan hämta ett ansökningsformulär här (pdf, 44kB). Betygs- och närvarodokument från icke svenska skolor bifogas, övrig relevant information som bilaga i ett brev. 

Dela: