Till innehåll på sidan

Ledighet måste beviljas

Vid frånvaro som inte beror på sjukdom behöver du lämna in en digital ledighetsansökan minst 14 dagar i förväg.

Denna sida har flyttat till Skolplattformen (annan webbplats)

 

Ansök om ledighet via Skolplattformen 

 

Skolan är restriktiv i sin bedömning av ledighetsansökningar och du ansvarar själv för att du inte kommer efter i dina studier. Du kan inte begära att göra de examinationer du eventuellt missar under din frånvaro vid annan tidpunkt, och det finns ingen möjlighet till stödundervisning eller annan hjälp för att hämta igen det du missat under din frånvaro.

Elev och vårdnadshavare ansvarar för att förlorade undervisningsmoment blir inhämtade. Du måste även själv meddela samtliga berörda lärare under vilken tid du har beviljats ledighet.

Att ledighet beviljas innebär endast att frånvaron inte betraktas som oanmäld.

Ledighet för enskild lektion beslutas av undervisande lärare.
Ledighet upp till tre dagar beslutas av mentor.
Längre ledigheter beviljas av rektor endast i undantagsfall eftersom de är olämpliga ur studiesynpunkt.

Observera även att:
Semesterresor läggs lämpligen på lov. Vi är mycket restriktiva med att bevilja ledighet.
Bilskolelektioner inte är tillåtna under skoltid.
Besök hos tandläkaren bör förläggas till tid utanför schemat.

Beviljad ledighet registreras av din mentor i frånvaroverktyget.

Dela:
Kategorier: