Till innehåll på sidan

Låneregler för Kungsholmens gymnasiebibliotek

Välkommen till vårt skolbibliotek. Vi hoppas att du kommer att ha stor nytta av oss under din studietid. Det är ditt ansvar som låntagare att följa bibliotekets regler nedan. De kan komma att ändras under avtalstiden. Du är skyldig att hålla dig informerad om lånereglerna. Senaste uppdatering av reglerna finns alltid på skolans webbplats.

 

Låna med personnummer

Våra elever behöver inget lånekort. Istället registreras lånen på ditt personnummer* och du får en personlig PIN-kod. Genom att underteckna lånekontraktet godkänner du att ditt personnummer används som lånekonto. Alla lån är personliga och du ansvarar för alla lån. Låna därför inte ut till en klasskompis på ditt konto. För att få låna över disk eller för att byta PIN-kod kan du behöva visa legitimation.
* Om du inte har ett svenskt personnummer får du ett bibliotekskort av oss.

När du vill låna om

Om du har försenade lån kan du ej låna nya böcker. Då måste du låna om eller återlämna den försenade boken. Omlån sker via: http://gymnasiebiblioteket.stockholm.se/#/login  Logga in med personnummer (ÅÅMMDDXXXX) samt din PIN-kod. Klicka på ditt namn och välj MeLib för att se alla dina lån och för möjligheten att låna om dina böcker. Omlån gäller ej läromedel/klassuppsättningar. De måste återlämnas vid kursslut. Kontakta biblioteket om du har glömt din PIN-kod.

Återlämna till biblioteket

Alla böcker lånade genom biblioteket eller lärare, inklusive läromedel och klassuppsättningar, skall alltid återlämnas till biblioteket under våra öppettider. 

Låntagarens ansvar

Du kan alltid logga in i bibliotekskatalogen via länken ovan och se vad du har lånat. Som låntagare ansvarar du för att lånade böcker eller andra medier återlämnas senast på angiven förfallodag. Du ansvarar för alla lån till dess att de avregistrerats. Se därför till att logga in på ditt bibliotekskonto för att kontrollera att återlämnade böcker har avregistrerats korrekt. När du avslutar dina studier på skolan måste du lämna tillbaka alla lånade böcker och medier, senast på examensdagen/innan utskrivning, och därefter logga in i på ditt bibliotekskonto för att säkerställa att det är tomt. 

Ersättningsskyldighet

Vi skickar påminnelser för försenade lån till det mobilnummer du angett i avtalet. Meddela oss därför om du byter telefonnummer. Om böckerna/medierna inte återlämnas efter tre påminnelser anses de som borttappade och du blir skyldig att ersätta dem. Om lånet inte reglerats inom två veckor från 3:e påminnelsen, lämnas kravet vidare till stadens serviceförvaltning som skickar en faktura för betalning.

Ersättning av borttappade eller skadade böcker sker enligt återanskaffningspris: från 100 kr till 1000 kr per bok (vissa av våra läromedel kostar 2000 kr, och för dessa tar vi 1000 kr i ersättningsavgift). Du kan också ersätta en bok med ett likvärdigt exemplar. Kontakta i sådana fall biblioteket för en överenskommelse om detta. Om du har ersatt en bok genom betalning/likvärdigt exemplar har du inte rätt att begära tillbaka pengarna om du sedan lämnar tillbaka den försenade boken. Utställda fakturor kan ej återkallas. Ej betalda fakturor går vidare till inkasso.

Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån (barn under 18 år) och kan därför bli återbetalningsskyldig för borttappade eller skadade böcker som barnet lånat. 

Dela:
Kategorier: