Till innehåll på sidan

Kungsholmens gymnasium deltar i försöksverksamhet för snabbtest av covid-19

Kungsholmens gymnasium deltar i en försöksverksamhet för antigentest, också kallat snabbtest. Om det identifieras fall av covid-19 på skolan kan det bli aktuellt att skicka ut ett centralt provtagningsteam till skolan för att låta elever ta ett snabbtest.

Skolöverläkaren beslutar i samråd med rektor om vilka elever eller elevgrupper som ska testas. Att testa sig är frivilligt.

Bidra till minskad smittspridning

Skolledningen har valt att delta eftersom vi vill bidra till att minska smittspridning i samhället. Genom snabbtest är det möjligt att tidigt upptäcka fall av covid-19 och därmed bryta en eventuell smittspridning.

Genomföra fler snabbtester

Försöksverksamheten bygger på en ”testpilot” i ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, Karolinska Universitetslaboratoriet och Smittskydd Stockholm under april månad. Nu utvidgar Stockholms stad testverksamheten till att omfatta fler gymnasieskolor.

Försöksperioden, med snabbtester, börjar tisdag den 11 maj och pågår resten av läsåret.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss i skolledningen eller gymnasiedirektör, Joachim Håkansson, 08-508 33 650, e-post joachim.hakansson@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: