Humanistiska programmet inriktning språk

Kommunikation är kärnan i allt mänskligt samspel och den sker till största delen genom språket. Dagens informationssamhälle har bidragit till ett stort utbyte av språk och kultur – studier i språk är avgörande för att vara en del av denna värld.

Inriktning språk

Programblad för humanistiska programmet (pdf)

När du väljer Humanistiskt program på Kungsholmens gymnasium lär du dig språk på djupare och bredare sätt än på övriga program i den svenska gymnasieskolan. Du lär dig också att fördjupa din förmåga att skriva och analysera texter både på svenska, engelska och i dina moderna språk. I kursen människans språk behandlas språk ur flera aspekter och du utvecklar kunskaper om språk som system och kulturbärare.

I vår språkutbildning ingår även 200 poäng latin – språk och kultur. Att studera latin ger en fast grund och ett ordförråd för övriga språkstudier. Dessutom ger latinstudierna djupare förståelse för det kulturarv som är en sammanbindande länk mellan Europas länder.

Kursen Humanistisk specialisering är en fördjupning av programmets karaktärsämnen, tillexempel historia och latin och innehåller tematiska studier med utgångspunkt i Rom. Vi studerar Rom ur olika vetenskapliga perspektiv, både i teorin i skolan och i praktiken genom en veckas studier på plats.

Läs mer om språkinriktning på Humanistiska programmet på Svenska Klassikerförbundets webbplats, sprakinriktning.se (extern länk).

Programfördjupning (300 poäng)

  • Engelska 7
  • Latin - språk och kultur 2
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
Dela: