Till innehåll på sidan

Humanistiska programmet inriktning språk

Språk är grunden till allt mänskligt tänkande och samspel. Språk skapar och bär mänsklig kunskap.

Genom att studera människan utifrån språkliga och kulturella perspektiv får du redskap att kunna tolka och förstå dig själv och en komplex omvärld.

Att kunna bearbeta och analysera information är en nyckelkompetens i dagens samhälle. Studier i språk utvecklar också din förmåga till logiskt och strukturerat tänkande. 

Inriktning språk

Programblad för humanistiska programmet (pdf, 74kB).

När du väljer Humanistiska programmet på Kungsholmens gymnasium lär du dig språk på ett djupare och bredare sätt än på övriga program. Här får du utveckla din språkliga säkerhet och kreativitet i tal och skrift, både i svenska, engelska och i moderna språk. Du övar din förmåga att medvetet använda språket för kommunikation, reflektion och lärande i alla ämnen. 

Att lära sig ett språk innebär också att komma närmare ett annat lands kultur och traditioner. Därför erbjuder vi språkutbyten och resor i kurserna moderna språk. Vi har etablerade kontakter med bland annat Tyskland och Frankrike. 

I vår språkutbildning ingår även 200 poäng Latin – språk och kultur. Att studera latin ger en fast grund och ett ordförråd för övriga språkstudier. I många europeiska länder anses studier i klassiska språk vara det som bäst förbereder för högre studier i till exempel juridik och ekonomi. Dessutom ger latinstudierna djupare förståelse för det kulturarv som är en sammanbindande länk mellan Europas länder vilket kommer till uttryck under år 3 i form av Humanistisk specialisering. 

Humanistiska programmet är ett brett högskoleförberedande program. På Kungsholmens gymnasium garanterar vi önskat tillval av Matematik 2b vilket gör att programmet ger samma breda behörighet som Samhällsvetenskapsprogrammet. Du kan också välja till Matematik 3b och/eller Naturkunskap 2 för att få behörighet till utbildningar inom till exempel ekonomi, arkitektur, fysioterapi etc. Hos oss läser du Engelska 7 som en del av programfördjupningen. 

Välkommen till oss och påbörja din humanistiska bildningsresa!

 

Programfördjupning (300 poäng)

  • Engelska 7.
  • Latin - språk och kultur 2.
  • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering.

Valbara språk

  • Franska steg 1-7.
  • Italienska steg 1-3.
  • Mandarin steg 1-3.
  • Ryska steg 1-2.
  • Spanska steg 1-7.
  • Tyska steg 1-7.

Kurs erbjuds under förutsättning att tillräckligt många elever väljer den.

Dela: