Frånvaroanmälan

Du kan anmäla frånvaro via webbläsaren eller telefon:
Anmäl Frånvaro! (extern länk)

- Ring 0515 777 021 och följ instruktionerna, invänta bekräftelse innan du avslutar samtalet.

Ledighetsansökan

Vid frånvaro som inte beror på sjukdom behöver du lämna in en ledighetsansökan. Läs mer om hur du går tillväga och vilka regler som gäller under vår sida om Ledighetsansökan.

Ogiltig Frånvaro

Skolk och sena ankomster räknas till ogiltig frånvaro. Även vid upprepad eller långvarig sjukfrånvaro kommer skolan begära att frånvaron styrks av läkarintyg. Om inget läkarintyg lämnas in är även detta att se som oanmäld frånvaro. Vid oanmäld frånvaro upphör din rätt till studiemedel.

Dela: