Frånvaroanmälan

Anmäl frånvaro via webbläsaren:
- Anmäl Frånvaro! (extern länk)

  • Läs gärna igenom CSN-Informationen om skolk (pdf) innan du rapporterar in frånvaro.
  • Frånvaro måste anmälas varje dag innan klockan 12:00.
  • Om du är under 18 år måste vårdnadshavare registrera frånvaron.
  • Om du blir sjuk under dagen ska du kontakta din skolsköterska vid behov och registrera din frånvaro i frånvaroverktyget eller meddela din mentor. Om du är under 18 år behöver vårdnadshavare meddela att du går hem.
  • Använd gärna manualen för vårdnadshavare (pdf) som stöd. 
  • Vid inloggningsrelaterade problem besök stadens inloggningshjälp och supportsida (extern länk).

Ledighetsansökan

Vid frånvaro som inte beror på sjukdom behöver du lämna in en ledighetsansökan. Läs mer om hur du går tillväga och vilka regler som gäller under vår sida om Ledighetsansökan.

Ogiltig Frånvaro

Skolk och sena ankomster räknas till ogiltig frånvaro. Även vid upprepad eller långvarig sjukfrånvaro kommer skolan begära att frånvaron styrks av läkarintyg. Om inget läkarintyg lämnas in är även detta att se som oanmäld frånvaro. Vid oanmäld frånvaro upphör din rätt till studiemedel.

Dela: