Frånvaroanmälan

Du kan anmäla frånvaro på fyra sätt. 

Anmäl frånvaro via Skolplattformen:
Skolplattformen (Elev)
Skolplattformen (Vårdnadshavare)
Manual frånvaro via skolplattformen (pdf)

Anmäl frånvaro via snabblänk:
www.stockholm.se/franvaro (Vårdnadshavare)

Anmäl frånvaro via SMS:
Manual frånvaro via SMS (pdf)

Anmäl frånvaro via appen:
Manual frånvaro via app (pdf)

  • Läs gärna igenom CSN-Informationen om skolk (pdf) innan du rapporterar in frånvaro.
  • Frånvaro måste anmälas varje dag innan klockan 12:00.
  • Om du är under 18 år måste vårdnadshavare registrera frånvaron.
  • För att frånvaroregistrering via app eller SMS ska fungera behöver dina kontaktuppgifter vara uppdaterade på Mina Sidor i Skolplattformen. Uppdatera dina kontaktuppgifter (annan webbsida)
  • Om du blir sjuk under dagen ska du kontakta din skolsköterska vid behov och registrera din frånvaro i frånvaroverktyget. Om du är under 18 år behöver vårdnadshavare meddela att du går hem.
  • Vid problem ring kontaktcenter på telefonnummer 08-508 11 522 eller besök stadens inloggningshjälp och support (annan webbsida).

Ledighetsansökan

Vid frånvaro som inte beror på sjukdom behöver du lämna in en ledighetsansökan. Läs mer om hur du går tillväga och vilka regler som gäller under vår sida om Ledighetsansökan.

Ogiltig Frånvaro

Skolk och sena ankomster räknas som ogiltig frånvaro. Vid upprepad eller långvarig sjukfrånvaro kommer skolan begära att frånvaron styrks av läkarintyg. Om inget läkarintyg lämnas in ses även denna frånvaro som ogiltig. Vid ogiltig frånvaro upphör din rätt till studiemedel.

Dela: