Förteckning över fonder och stiftelser

Stockholms Stads fonder och stipendier

www.stockholm.se/omStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stiftelser

Kriterier: Beror på fonden ifråga. Det finns fonder att söka utifrån föräldrars ekonomi. En del fonder är riktade till boende i vissa områden, andra för uppmuntran av elever eller bidrag till studieresor.

Bifogas: Betyg, Personbevis, om du söker utifrån föräldrars ekonomi krävs en grundligare ekonomisk utredning.

Ansökan lämnas in: Varierar från år till år! För höstterminen någon gång under oktober månad, vårterminen någon gång under februari månad.

 

Pontus Nohres Stiftelse

www.pontusnohresstiftelse.se

Kriterier: Behovsprövat, godkända studieresultat.

Bifogas: Vårterminsbetyg, slutskattebesked.

Ansökan lämnas in: 20 juni

 

Gålöstiftelsen

www.galostiftelsen.se

Kriterier: Behovsprövat - årsinkomst under 450 000 kr / 500 000 kr. Folkbokförd/skriven i Storstockholm. Inte fyllt 30 år.

Bifogas: Personbevis, slutskattebesked, betyg, yttrande av mentor.

Ansökan lämnas in: 1 februari

 

Anders Otto Svärd och Ulrika Eklunds stiftelse

www.swärdeklund.se

Kriterier: Behovsprövat - besvärlig ekonomisk situation. Svensk medborgare. Studiebegåvning.

Bifogas: Personbevis samt medborgarskap, slutskattebesked, betyg, yttrande av mentor.

Kan sökas två gånger under studietiden: 1 april för alla årskurser och 1 oktober för årskurs 2 och 3.

 

Axel och Sofia Alms stiftelse

www.almsstiftelse.org

Kriterier: Behovsprövat - årsinkomst under circa 400 000 kr. Inte fyllt 23 år. Godkända betyg.

Bifogas: Personbevis, slutskattebesked, betyg, intyg av mentor.

Ansökan lämnas in: September / oktober.

 

Gustaf och Ida Unmans donationsfond

www.advokatjelder.se

Kriterier: Behovsprövat - behov av ekonomiskt stöd. Goda studieresultat.

Bifogas: Betyg, intyg av mentor.

Ansökan lämnas in: Mitten av februari, varierar

 

Stiftelsen Telefondirektören

www.uppfostringsfonderna.se

Kriterier: Behovsprövat. Goda studieresultat. Svensk medborgare.

Bifogas: Betyg, personbevis.

Ansökan lämnas in: Slutet av mars

 

Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

www.skolverket.se

Kriterier: Behovsprövat - endast pojkar, fader och moderslösa äga företräde.

Bifogas: Inga blanketter finns. Du som sökande skriver själv en ansökan där du beskriver dina familjeförhållanden, som styrks av rektor, handledare eller kurator. Slutskattebesked. Betyg.

Ansökan lämnas in: Början av mars

Dela: