Till innehåll på sidan

En skola präglad av mångfald och tolerans

Välkommen till Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium, en skola som präglas av mångfald och tolerans.

Vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.

Dessutom erbjuder skolan en spännande miljö med sin musik, den internationella sektionen samt skolans rika idrotts- och föreningsliv. Vi är också mycket stolta över den unika karaktär som utmärker skolan. Här finns en mångfald av kulturer, ett aktivt arbete för internationalisering och respekt för varje individs värde.

Allt fler kontakter passerar över gränserna mellan länder, både i yrkeslivet och privat. Det är en stor fördel att kunna kommunicera korrekt och avslappnat på svenska, engelska och andra språk. På Kungsholmens gymnasium får du goda möjligheter att stärka dina språkkunskaper.

Här finns en internationell sektion där undervisningen sker på engelska. Eftersom flera av eleverna har andra modersmål än svenska så blir engelska ett naturligt umgängesspråk på rasterna, även för elever i andra klasser. För dig som vill läsa extra mycket språk, på en utbildning som i övrigt hålls på svenska, finns samhällsvetenskapsprogrammet eller humanistiska programmet med inriktning språk. Eleverna på naturvetenskapsprogrammet samt program med körinriktning får också språkundervisning, men i mindre omfattning.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Välkommen till Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium, en skola som präglas av mångfald och tolerans.