Elevkåren förgyller din skolgång

Kungsholmens Gymnasiums elevkår finns till för alla elever på skolan och gör det medlemmarna vill att den ska göra. Välkommen!

Besök elevkårens webbplats (extern).
 

Nuvarande representanter är:

James Lockowandt
Ordförande
james.lockowandt@kgunion.com

Jesse Feng
Vice ordförande
jesse.feng@kgunion.com

Elias Holzmann
Sekreterare
elias.holzmann@kgunion.com

Olympia Belengri
Influential Manager
olympia.belengri@kgunion.com

Amin Alian
Skattmästare
amin.alian@kgunion.com

May Pula
Föreningsansvarig
may.pula@kgunion.com

Thea Sandin
Generalsekreterare
thea.sandin@kgunion.com

Andrea Cicovic
Operativ chef
andrea.cicovic@kgunion.com

David Bladström
Sociala utskottets Ordförande
david.bladstrom@kgunion.com

Erik Grimsvik
Serviceutskottets Ordförande
erik.grimsvik@kgunion.com

Andrea Aram
Marknadsföringsansvarig
andrea.aram@kgunion.com

Aurora Takami Siljedahl
Eventutskottets Ordförande
aurora.takami.siljedahl@kgunion.com

Lina Fränden
Projektledare
lina.franden@kgunion.com

Silja Eklund
Lobbyingutskottets Ordförande
silja.eklund@kgunion.com

Dela:
Kategorier: