Vad tycker du?

Skolan har ett dubbelt uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett demokratiskt uppdrag. Den demokratiska kompetensen utvecklas genom delaktighet och inflytande och du som elev har rätt att påverka det som händer i skolan. Genom klassråd och deltagande i skolkonferens ges den möjligheten. Vi har elevskyddsombud som representerar dig och övriga elever i arbetsmiljöfrågor, medverkar i skolans arbetsmiljöarbete och ingår i skolans samverkansgrupp (SVG) tillsammans med skolans ledningsgrupp och fackliga företrädare för skolans personal.

Elever har en viktig roll i skolans värdegrundsgrupp och de elever som så önskar är välkomna att delta i möten i skolans matråd. Skolans elevkår och dess olika föreningar är också viktiga organ för elevinflytande. Bli engagerad och var med och påverka din skolgång!

Hantering av elevsynpunkter

Policy för hantering av elevsynpunkter på undervisning och lärare (pdf).

Dela:
Kategorier: