Till innehåll på sidan

Elevinflytande

Skolan har ett dubbelt uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett demokratiskt uppdrag. Den demokratiska kompetensen utvecklas genom delaktighet och inflytande och du som elev har rätt att påverka det som händer i skolan.

Genom klassråd och deltagande i skolkonferens ges den möjligheten. Vi har elevskyddsombud som representerar dig och övriga elever i arbetsmiljöfrågor, medverkar i skolans arbetsmiljöarbete och ingår i skolans samverkansgrupp (SVG) tillsammans med skolans ledningsgrupp och fackliga företrädare för skolans personal.

Elever har en viktig roll i skolans värdegrundsgrupp och de elever som så önskar är välkomna att delta i möten i skolans matråd. Skolans elevkår och dess olika föreningar är också viktiga organ för elevinflytande. Bli engagerad och var med och påverka din skolgång!

Hantering av elevsynpunkter

Policy för hantering av elevsynpunkter på undervisning och lärare (pdf, 192kB).

Elevkår

Kungsholmens Gymnasiums elevkår finns till för alla elever på skolan och gör det medlemmarna vill att den ska göra. Välkommen!

Besök elevkåren på kgunion.com (annan webbplats).

Studenttidning

KZINE är en nätbaserad tidning som drivs av och för eleverna på Kungsholmens gymnasium. Syftet är att främja yttrandefriheten och att hålla dig uppdaterad om allt som händer på Kungsholmens gymnasium.

Besök KZINE.se (annan webbplats).

Dela:
Kategorier: