Till innehåll på sidan

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärare och skolledning för att skapa de bästa förutsättningarna för en god skol- och lärandemiljö. Vi arbetar också förebyggande avseende elevers psykiska och fysiska välbefinnande. Tillsammans med lärare och skolledning försöker vi att fånga upp elever i svårigheter för att erbjuda dem adekvat stöd kring sin hälsoutveckling och skolgång så att eleven når läromålen.

Dela:
Kategorier: