Biblioteket – rum för research och studiero

I vårt bibliotek har du tillgång till 14 000 titlar, varav 5 000 är på engelska. Vi har även databaser, tidningar, tidskrifter och uppslagsverk på svenska och engelska. Verksamheten är till stor del inriktad på facklitteratur men självklart bevakar vi också utgivningen av skönlitteratur på flera språk. Vi lånar vid förfrågan in böcker från universitet och högskolor. Vi tar gärna emot inköpsförslag från lärare och elever.

På biblioteket kan du välja mellan att sitta i den tysta avdelningen eller i den del som är avsedd för grupparbeten. Personalen hjälper dig gärna att hitta den litteratur du behöver för ditt skolarbete eller för din privata läsning.

Verksamhetsidé

Biblioteket är ett kunskapscentrum vars mål är att förse skolans elever och personal med flera olika slags resurser av högsta kvalitet. Vi strävar efter att ha en informationsförsörjning som följer samhällsutvecklingen i kombination med ett uppdaterat och varierat bokbestånd. Vi arbetar tillsammans med skolans pedagoger för att utveckla metoder som stimulerar elevernas informationssökningsprocess, nyfikenhet och analytiska förmåga. Ambitionen är att bidra till att våra elever under sin studietid får ett vidgat omvärldsperspektiv samt förbereder dem för fortsatta studier och för medverkan i en mångkulturell och internationell miljö.

Öppettider

Måndag - Torsdag 9:00 – 17:00
Fredag 9:00 – 15:00

Personal och kontakt

Telefon: 08-508 380 26

Bibliotekarie: Camilla Larsson, camilla.a.larsson@stockholm.se 
Biblioteksassistenter: Vendela Blomquist, vendela.blomquist@stockholm.se och Wera Paju

Dela:
Kategorier: