Antagningsprov till musikgymnasiets utbildningar

Antagningsprov för läsåret 2019/2020

Sökande från Adolf Fredriks musikklasser kallas via skolan och de gör sina prov vecka 6-8.
Teoriprovet äger rum enligt följande:
9 ABC gör prov i 6406 tisdagen den 19 februari klockan 15:30
9 DEF gör prov i 6406 tisdagen den 19 februari klockan 16:30

Du som söker en körsångsutbildning måste göra ett antagningsprov. Provet består av två delar: ett skriftligt musikprov och ett sångprov. Proven poängsätts och läggs samman med ditt meritvärde från grundskolans slutbetyg. Du har inte rätt att göra ett omprov.

Sökande från Adolf Fredriks musikklasser kallas via skolan och de gör sina prov vecka 6-8.

Alla övriga sökande:

Kallelse till det skriftliga provet skickas per post i vecka 8.

Det skriftliga teoriprovet äger rum onsdagen den 6 mars kl 09:00.

Vid det tillfället delas tider till det individuella sångprovet ut och de äger rum dagarna efter teoriprovet.

Musikteoriprovet omfattar:

  • Taktarter.
  • Samtliga dur- och molltonarter (till och med sex förtecken).
  • Intervaller (stora, små, rena, förminskade och överstigande).
  • Tonnamn inklusive oktavbeteckning.

Sångprovet omfattar:

  • Sångförmåga – du ska sjunga en sång utan ackompanjemang, till exempel en folksång, visa, klassisk sång, ballad.
  • Melodiminne – vi spelar korta melodier som du härmar.
  • Ackord – vi spelar treklanger som du sjunger.
  • Rytmer – du får läsa och knacka/klappa enkla rytmer.
  • Notläsningsförmåga – sjunga en stämma á vista, det vill säga direkt från notbladet i en enkel körsättning. Vi ackompanjerar på piano med alla stämmor.
Dela: