Till innehåll på sidan

Antagningsprov till musikgymnasiets utbildningar

Du som söker en körsångsutbildning måste göra ett antagningsprov. Provet består av två delar: ett skriftligt musikprov och ett sångprov. Du har inte rätt att göra ett omprov.

Antagningsprov för läsåret 2021/2022

Antagningspoängen till körsångsprofilen är en sammanslagning av meritvärdet från betygen från årskurs 9 och provpoängen (0-20) från antagningsproven multiplicerat med 17 (antalet betyg). Det krävs minst 10 poäng från proven för att bli godkänd. Maximal poäng från antagningsprovet är alltså 20 x 17 = 340. Maxpoäng från betyg är 340. Det innebär att maxpoäng från betyg och antagningsprov är 680 poäng och vi gör ingen skillnad på om poängen kommer från betyg eller från antagningsprov.

För sökande: 

Antagningsprovet är den 26 maj klockan 10:00 - 11:00. Sångprovet sker i direkt anslutning.

Kallelse skickas ut per mejl och brev till alla som inte redan har gjort antagningsproven.

Information om provdagen:

På grund av den rådande pandemin och smittoläget, vill vi att du bär munskydd under provet. Du ska ju ha munskydd i kollektivtrafiken, men behåll munskyddet på när du anländer skolan. I foajén kommer det att finnas extra munskydd. Där kommer du också att bli visad till aula eller till ett klassrum där du ska skriva. Ni kommer att placeras ut med stora avstånd på ett smittsäkert sätt.

Provet tar totalt max 60 minuter, inklusive information och genomgång. 

När du har skrivit klart, ska du skriva upp dig på en provtid för sångprovet på listan som finns utanför rummet. Provtiderna ligger framför allt under tisdagen och onsdagen. Du ska ha munskydd när du väntar i hallen på din tur och du bör inte ha med dig någon annan. Sångproven äger rum i rymliga salar och då ska du inte ha munskyddet på.

Musikteoriprovet omfattar:

  • Taktarter.
  • Samtliga dur- och molltonarter (till och med sex förtecken).
  • Intervaller (stora, små, rena, förminskade och överstigande).
  • Tonnamn inklusive oktavbeteckning.

Sångprovet omfattar:

  • Sångförmåga – du ska sjunga en sång utan ackompanjemang, till exempel en folksång, visa, klassisk sång, ballad.
  • Melodiminne – vi spelar korta melodier som du härmar.
  • Ackord – vi spelar treklanger som du sjunger.
  • Rytmer – du får läsa och knacka/klappa enkla rytmer.
  • Notläsningsförmåga – sjunga en stämma á vista, det vill säga direkt från notbladet i en enkel körsättning. Vi ackompanjerar på piano med alla stämmor.
Dela: