Aktuella stipendier att söka just nu

Gålöstiftelsen

Gålöstipendier utdelas läsårsvis till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (ej Norrtälje, Södertälje, Nykvarns samt Nynäshamns kommuner). Stipendierna är behovsprövade utifrån dina och dina båda föräldrars ekonomi. Dina föräldrar får inte ha en högre sammanlagd beskattningsbar inkomst över 600 000 kronor.

Du ska bifoga personbevis, båda föräldrarnas besked om slutlig skatt enligt senaste taxering, kopior av senaste betyg samt rekommendation från mentor avseende sökandes karaktär och lämplighet för utbildningen.

Ansökningshandlingarna ska vara Gålöstiftelsen till handa senast 31 januari. Observera! Var ute i god tid!

Ansökningshandlingar finns på www.galostiftelsen.se. Du måste studera nästa läsår för att erhålla stipendiet.

Var ute i god tid!

 

Lotte Bellander

skolkurator

 

Dela: