Aktuella stipendier att söka just nu

Sällskapet för befrämjande av Stockholms borgarskolans stipendiestiftelse – Stockholms stad

Stipendiet ska vara sökt innan den 15 maj. Det är endast avgående elever från gymnasieskolan som kan söka. Företrädesvis för bedrivande av kompletterande språkstudier utomlands.

Ansökningsblankett hittar du på www.stockholm.se/stiftelser . Gå in under ”så ansöker du”.

 

Pontus Nohres stiftelse

Ansökningstid 1-20 juni. Kriterier: Godkända betyg, besvärlig ekonomisk situation. Du ska studera på gymnasiet nästa läsår för att beviljas stipendiet. Vårterminens betyg samt kopia av föräldrars slutskattsedel ska bifogas ansökan.

Mer information och ansökningsblanketter hittar du på www.pontusnohresstiftelse.se .

Ansökan ska skrivas under av kurator.

Dela: