Aktuella stipendier att söka just nu

Stockholms stads fonder och stiftelser

har sin sökperiod mellan 20/8-21/9. Det finns ett antal fonder att söka, vissa är behovsprövade mot föräldrars inkomster, andra inte. Flera är dock riktade till boenden inom olika församlingar.

Förteckningen över fonder samt ansökningsformulär med information hittar du på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se/stiftelser . Du klickar vidare till utbildningsstiftelser och elevstipendier.

 

Anders Otto Svärd och Ulrika Eklunds stiftelse

Senast 1 oktober ska du ha sökt. Du ska vara svensk medborgare, ha en besvärlig ekonomisk situation samt mycket goda studieresultat. Sökandens karaktär och lämplighet för utbildningen ska intygas av mentor. Endast elever i åk 2 och 3 kan söka på hösten. Ansökningsblankett finns på swärdeklund.se . Där finns också information om vad som ska bifogas ansökan. Ansökan måste skrivas under av kurator.

 

Axel och Sofia Alms stiftelse

Senast 15 oktober ska du ha sökt. Du hittar all information samt ansökningsformulär på almsstiftelse.org . Stipendiet är behovsprövat utifrån dina föräldrars ekonomi. Du måste ha godkända betyg.

 

OBS! Var ute i god tid!

Lycka till!

Lotte Bellander - kurator

 

 

Dela: