Aktuella stipendier att söka just nu

Gålöstiftelsen

Gålöstipendier utdelas läsårsvis till begåvade ungdomar som är folkbokförda i Storstockholm (ej Norrtälje, Södertälje samt Nynäshamns kommuner). Stipendierna är behovsprövade utifrån dina och dina båda föräldrars ekonomi. Dina föräldrar får inte ha en högre sammanlagd beskattningsbar inkomst över 500 000 kr. 

Du ska bifoga personbevis, båda föräldrarnas besked om slutlig skatt enligt senaste taxering, kopior av senaste betyg samt rekommendation från mentor avseende sökandes karaktär och lämplighet för utbildningen.

Ansökningshandlingarna ska vara Gålöstiftelsen till handa senast 31 januari . Obs! Var ute i god tid!
Ansökningshandlingar finns på www.galostiftelsen.se. Du måste studera nästa läsår för att erhålla stipendiet.

 

Anders Otto Svärd och Ulrika Eklunds stiftelse

Du ska vara svensk medborgare, du ska ha en besvärlig ekonomisk situation samt mycket goda studieresultat (A och B).
Du ska bifoga personbevis m uppgift om medborgarskap, båda föräldrarnas besked om slutlig skatt enligt senaste taxering, kopior av senaste betyg samt rekommendation från mentor till ansökan.

Ansökningsblankett finns på www.swärdeklund.se Ansökan måste skrivas under av kurator. Senast 1 april ska du ha sökt!

 

Stockholms stads fonder och stipendier

har sin sökperiod mellan 8/1- 8/2. Det finns ett antal fonder att söka, vissa är behovsprövade mot föräldrarnas inkomst, andra inte. Flera är dock riktade till boenden inom olika församlingar. Förteckning över fonder, anvisningar samt ansökningsformulär hittar du på Stockholms stads hemsida. Gå in på www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stiftelser . Klicka vidare under utbildning.

 

Gustaf och Ida Unmans donationsfond

Stipendier delas ut till gymnasieelever med goda studieresultat samt i behov av ekonomiskt bidrag. Information om stipendiet samt ansökningsblankett finns på www.advokatjelder.se. Ansökan ska vara inne senast den 19 februari.
Till ansökan ska bifogas kopia av senaste betyg eller omdömen, skriftligt intyg av lärare eller annan lämplig person om sökandes förutsättningar för utbildningen.

 

Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond

Pojkar som är ”duktiga i skolan, trevliga och har dålig ekonomi” kan söka stipendium ur Ida Sohlbergs studiefond. De som saknar föräldrar eller är släkt med Ida Sohlberg väljs ut i första hand.

Det finns inga ansökningsblanketter utan du skriver en egen ansökan. Den egna och vårdnadshavarnas ekonomi ska styrkas samt betyg från slutförda kurser. Se mer utförliga instruktioner på www.skolverket.se , sök ”Ida Sohlbergs studiefond” så hittar du information. Ansökningstiden går ut den 28/2. Den skickas till Stiftelsen Ida Sohlbergs studiefond, c/o Skolverket, 106 20 Stockholm.

 

Stiftelsen Telefondirektören HT Cedergrens uppfostringsfond

Stipendier kan sökas om din familj har en besvärlig ekonomisk situation och om du har goda studieresultat. Kan sökas fram till en första akademisk examen. Kan dock endast sökas i åk 1 inför åk 2 och 3:s studier eller i åk 3 inför universitetsstudier.
Du ska vara svensk medborgare. Personbevis och betyg ska bifogas.
Information och ansökningsblanketter hittar du på www.uppfostringsfonderna.se Ska vara inne senast 31 mars.

Dela: