Till innehåll på sidan

En skola präglad av mångfald och tolerans.

Vår ambition är att utveckla dina kunskaper och främja din beredskap att möta framtida utmaningar. Vi vill att du ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.
Vi erbjuder dig en spännande miljö med musik, den internationella sektionen och skolans rika idrotts- och föreningsliv.
 

Information

Studentutspring

Utspringet är uppdelat på två dagar, 7 juni och 8 juni. 

Du som elev hittar information om vilken tid utspringet är i mentorsrummet på Teams. 

Du som vårdnadshavare frågar din ungdom. 

Facebook

Kalender

  • Heldag ma5-prov denna vecka för kör åk3
  • Heldag ma1b-prov åk1
  • Heldag ma3bc-prov åk3sa åk2na
  • Heldag ma2bc-prov åk2sa åk1na Heldag kompletteringar åk3

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Ingress: 
En skola präglad av mångfald och tolerans.