Humanistiska programmet inriktning språk

Poängplan för humanistiska programmet (pdf)

När du väljer humanistiska programmet på Kungsholmens gymnasium lär du dig språk på djupare och bredare sätt än på övriga program i den svenska gymnasieskolan. 

Du lär dig också att fördjupa din förmåga att skriva och analysera texter både på svenska, engelska och i dina moderna språk.

Kommunikation är kärnan i allt mänskligt samspel och den sker till största delen genom språket. Dagens informationssamhälle har bidragit till ett stort utbyte av språk och kultur – studier i språk är avgörande för att vara en del av denna värld.

Välj mellan flera språk

Förutom Engelska 5, 6 och 7 läser du minst 500 poäng moderna språk, där du kan välja till och med steg 6 i Spanska, Franska eller Tyska, steg 1 till 3 i Italienska samt steg 1 till 2 i Mandarin. Under årskurs 1 läser du steg 3 i det språk du läst från årskurs 6 och steg 1 eller 2 i ett andra modernt språk.

I vår språkutbildning ingår även 200 poäng latin – språk och kultur. Att studera latin ger en fast grund och ett ordförråd för övriga språkstudier. Dessutom ger latinstudierna djupare förståelse för det kulturarv som är en sammanbindande länk mellan Europas länder.

Teoretiska studier och spännande resor

Kursen Humanistisk specialisering innehåller tematiska studier med utgångspunkt i Rom. Vi studerar Rom ur olika vetenskapliga perspektiv, både i teorin i skolan och i praktiken genom en veckas studier på plats.

Att lära sig ett språk innebär också att man kommer närmare ett annat lands kultur och traditioner. Därför erbjuder vi språkutbyten/resor i kurserna moderna språk. Vi har etablerade kontakter med Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien.

Att läsa flera språk parallellt kräver ansträngning och uthållighet. Välkommen till oss och anta utmaningen! 

Informationsmaterial

Läs mer om språkinriktning på Humanistiska programmet på Svenska Klassikerförbundets webbplats, sprakinriktning.se (extern länk).

Ansökan

Du ansöker till oss via internet på Gymnasieantagningen (extern länk). Mer information får du av studie- och yrkesvägledaren på den grundskola du går på.

Intagningspoäng

Intagningsgränserna för Humanistiska programmet, hösten 2016

Humanistiska programmet inriktning språk: 280 poäng

Dela: