Antagningsprov till musikgymnasiets utbildningar

Antagningsprov för läsåret 2017/2018

Du som söker en körsångsutbildning måste göra ett antagningsprov. Provet består av två delar: ett skriftligt musikprov och ett sångprov. Proven poängsätts och läggs samman med ditt meritvärde från grundskolans slutbetyg. Du har inte rätt att göra ett omprov.

Musikteoriprovet omfattar:

  • Taktarter.
  • Samtliga dur- och molltonarter (till och med sex förtecken).
  • Intervaller (stora, små, rena, förminskade och överstigande)

Musikteoriprovet äger rum 
Tisdag 30 maj 2017
kl 16:00 - 17:00 i klassrum 7413, våning 7
Kallelser skickas ut 19 maj
Hitta till oss

Sångprovet omfattar:

  • Sångförmåga – du ska sjunga en sång utan ackompanjemang, till exempel en folksång, visa, klassisk sång, ballad.
  • Melodiminne – vi spelar korta melodier som du härmar.
  • Ackord – vi spelar treklanger som du sjunger.
  • Rytmer – du får läsa och knacka/klappa enkla rytmer.
  • Notläsningsförmåga – sjunga en stämma á vista, det vill säga direkt från notbladet i en enkel körsättning. Vi ackompanjerar på piano med alla stämmor.

Sångprovet äger rum 
I samband med musikteoriprovet får du en individuell tid till sångprovet.

Dela: