Aktuella stipendier att söka just nu

Anders Otto Svärd och Ulrika Eklunds stiftelse

Kriterier: svensk medborgare, du ska ha en besvärlig ekonomisk situation samt mycket goda studieresultat.

Du ska bifoga personbevis med uppgift om medborgarskap, båda föräldrarnas besked om slutlig skatt enligt senaste taxering, kopior av senaste betyg samt rekommendation från mentor avseende sökandes karaktär och lämplighet för utbildningen.

Ansökningsblankett finns på www.swärdeklund.se (extern länk). Ansökan måste skrivas under av kurator. Senast 1 maj ska du ha sökt!

Dela:
Kategorier: